Log u in op het platform

Password forgotten

Wat voor impact heeft de luchtvervuiling op de gezondheid?

Meerdere keren per jaar hebben we te maken met pieken van luchtvervuiling. Wat voor impact heeft de luchtvervuiling op onze gezondheid?

Er verschijnen steeds meer studies over de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid. De voornaamste boosdoeners zijn fijn stof en schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en ozon (smog). 

Luchtverontreiniging eist een tol op de gezondheid van de kwetsbaarste groepen van de bevolking: vooral bij kinderen, vrouwen en ouderen. Maar ook rokers, mensen met allergiën of hartziekten hebben sneller last van de luchtvervuiling.

Blootstelling aan vervuilde buitenlucht zorgt elk jaar voor ongeveer 3 miljoen doden. Maar luchtvervuiling binnenskamers is even dodelijk. In 2012 werden naar schatting 6,5 miljoen overlijdens in verband gebracht met de vervuiling van buiten- en binnenlucht.

Er zijn nog veel onduidelijkheden en onzekerheden bestaan over de precieze impact van de verschillende vervuilende stoffen in de lucht, toch weten we allen dat luchtverontreiniging een belangrijke impact kan hebben op onder meer luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. 

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Maar het wegverkeer is niet de enige vervuiler van lucht. Ook de industrie, landbouw en huishoudens dragen bij tot de luchtvervuiling. Bronnen van huishoudelijke vervuilers zijn onder meer gaskachels, cv-ketels en gasfornuizen. 
(Meer info hierover: https://www.vmm.be/lucht)

Enkele gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid:

  • veroorzaakt ziekte in onze luchtwegen en longen
  • verstoren de vruchtbaarheid en het hormoon- en immuunsysteem
  • veroorzaakt DNA-schade en kanker

Enkele interessante artikels:

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/5-gevolgen-van-luchtvervuiling-voor-de-gezondheid/article-normal-712019.html 

http://www.gezondheid.be/index.cfm?art_id=14800&fuseaction=art

https://www.vmm.be/lucht/infografieken/houtverbranding/image_view_fullscreen

https://www.vmm.be/lucht/infografieken/luchtkwaliteit-in-vlaanderen-2015/image_view_fullscreen

https://www.vmm.be/lucht/infografieken/verkeer-en-luchtvervuiling/image_view_fullscreen

 

Heeft u vragen?

We ontvangen graag jullie vragen en opmerkingen, We are always pleased to receive feedbacks and questions, u kan dit doen via ons contact formulier

Contact