Log u in op het platform

Password forgotten

Overbezorgde ouders, wat doet dat met een kind?

Elke ouder wil zijn kind beschermen tegen het slechte in de wereld, maar wanneer gaat het te ver? Bent u een helikopterouder? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor kinderen?

Wat is een helikopterouder?

Helikopterouders zijn ouders die er alles aan willen doen om hun kind te beschermen tegen iedere zorg of pijn. Ze zijn sterk betrokken en geven veel aandacht aan hun kind, maar gaan wat te ver in het beschermende aspect van de opvoeding. In een experiment binnen een Singaporese studie werd een puzzel voorgelegd aan kind en ouder. Hoe meer de ouders deze taak naar zichzelf toetrokken, hoe groter de kans dat er te maken was met helikopterouder, en hoe groter de kans dat het kind angstgevoelens ontwikkelde tijdens het project.

Kinderen van overbeschermende ouders zijn angstig om gescheiden te worden van hun ouders en de wereld niet zelfstandig aan te kunnen. Wanneer ouders hun kind geen kans  geven om zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen, bouwt het kind te weinig vertrouwen op om zijn eigen weg te gaan. Kinderen moeten ruimte krijgen om hun eigen fouten te maken en daarvan te leren.

Soorten overbescherming

Er zijn 2 soorten overbescherming volgens Bart Soenens, professor aan de UGent.
Bij het eerste geval worden ouders gedreven door hun eigen angsten, ze willen preventief problemen voor het kind oplossen. Hierdoor heeft het kind weinig ruimte om ervaring op te doen en wordt als het ware opgevoed in een beschermende ‘cocon’. 
Ten tweede zijn er ouders die hun kind op een voetstuk plaatsen en hun persoonlijke zelfwaarde linken aan de prestaties van hun kind. Hierdoor willen deze ouders er alles aan doen om het ego van hun kind op te krikken.

De gevolgen

Beide vormen zijn schadelijk voor de ontwikkeling van het kind en kunnen in de toekomst gevolgen hebben op zowel relationeel als professioneel vlak. Stresserende situaties leiden bij hen automatisch tot angstgevoelens. Kinderen die vroeger op een voetstuk geplaatst werden gaan ook later nog continu op zoek naar bevestiging en hebben een kwetsbaar zelfbeeld gecreëerd.  Bij de minste tegenslag of negatieve feedback kan dit leiden tot woede of zelfs agressie.

Overbeschermende ouders zijn er vaak zelf niet bewust van dat ze de opvoeding van hun kind verkeerd aanpakken. Eens ouders dit besef hebben, kan er gewerkt worden aan hun opvoedingsstijl. Deze ouders moeten een basisvertrouwen hebben in de natuurlijke ontwikkeling van hun kind. Het is aan de ouders om mee te gaan met het ritme van het kind en niet omgekeerd.

Meer weten over overbescherming? Bezoek dan deze website.  

Heeft u vragen?

We ontvangen graag jullie vragen en opmerkingen, We are always pleased to receive feedbacks and questions, u kan dit doen via ons contact formulier

Contact